Đăng nhập

Kỳ thi THPT quốc gia và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1219/BGDĐT-KHTC ngày 29/3/2018 về việc hướng dẫn kinh phí Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy năm 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1219/BGDĐT-KHTC ngày 29/3/2018 về việc hướng dẫn kinh phí Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và thu giá dịch vụ tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, trình độ đại học hệ chính quy năm 2018 gửi các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, các trường đại học; các trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên; các trường trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên.

Tệp tin đính kèm: CV1219GDDH2018-03-30.pdf

Nguồn: Bộ giáo dục

EDU TECH (từ rút gọn của EDUCATION TECHNOLOGY) là sàn giao dịch tuyển sinh điện tử với tên miền www.edu.edu.vn, được phát triển và quản lý bởi Công ty TNHH Giáo dục và Công nghệ FORLIFE. Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây