Đăng nhập

Nhiều điểm mới trong quy chế tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2018

Edu tech - Những điểm mới trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2018 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Trong đó, đáng chú ý là lần đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào yêu cầu các trường phải công khai tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất - trước 1 năm so với năm tuyển sinh theo khối ngành trong đề án tuyển sinh. Trường nào không công khai đầy đủ các thông tin theo quy định sẽ không được thông báo tuyển sinh.

Theo báo cáo của các trường, chỉ có khối ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng là trên 90% sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM dẫn đầu với 94,7% có việc làm sau tốt nghiệp. Năm nay, trường tuyển sinh 2.250 chỉ tiêu.

Ngoài ra, các trường có thể thực hiện nhiều đợt tuyển sinh trong năm, đề án tuyển sinh của các đợt phải được công bố trên trang thông tin điện tử của trường và Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thí sinh đăng ký xét tuyển ít nhất 15 ngày.

EDU TECH (từ rút gọn của EDUCATION TECHNOLOGY) là sàn giao dịch tuyển sinh điện tử với tên miền www.edu.edu.vn, được phát triển và quản lý bởi Công ty TNHH Giáo dục và Công nghệ FORLIFE. Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại đây