Đăng nhập
Cẩn trọng khi xóa các điểm trường lẻ

Cẩn trọng khi xóa các điểm trường lẻ

Edu tech - Chủ trương xóa điểm trường lẻ tại Cà Mau đã vấp phải phản ứng của một số phụ huynh khi một số điểm trường còn khá tốt lại bị xóa và học sinh phải đi học xa hơn.

Đọc tiếp